Over Podozorg Barneveld

Podozorg Barneveld beschikt over ervaren registerpodologen, MSU-echografist en een podoposturaal therapeut. Uitsluitend bij de Stichting LOOP ingeschreven leden mogen zich (register) podoloog noemen.

Krachtenbundeling

Podozorg Barneveld werkt nauw samen met verschillende (para)medici in Barneveld en directe omstreken. Door deze samenwerkingsverbanden wordt er over en weer intensief verwezen en overlegt.

Verbeterde zorg

Er zijn veel raakvlakken zijn tussen podologie, medisch pedicure, fysiotherapie en chiropractie. Het is daarom een goede zaak dat er een intensieve samenwerking is tussen deze disciplines. De zogenaamde multidisciplinaire aanpak vergroot de kwaliteit van zorg. De patiënt is er uiteindelijk beter mee geholpen en dat is waar het allemaal om draait!

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.